Szczepimy się

Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami w gminie Dąbrowice

Informujemy, iż zadanie pn. "Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami w gminie Dąbrowice" został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zbiorczy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zgórzu

Zbiorczy  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zgórzu

W punkcie będzie odbywała się zbiórka:

  • zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego;
  • baterii i akumulatorów;
  • opakowań wielomateriałowych, papieru, tektury;
  • mebli i odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórka w ZPSZO w Zgórzu będzie odbywała się według potrzeb lub w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby do Urzędu Gminy osobiście lub telefonicznie.

Zmiana deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy do dnia 9 sierpnia 2013 roku.