Szczepimy się

Nabór na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Nabór na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

 
 

 

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach  informuje, iż
w związku z przystąpieniem Gminy Dąbrowice  do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, ogłasza nabór na stanowisko:
 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystencji osobistej  mogą świadczyć osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1) lub 2).


 

Zakres zadań wykonywanych  na stanowisku Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej:

Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:

 • asystowaniu w codziennych czynnościach życiowych - wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce np.: dom, praca, placówki oświatowe , świątynie, urzędy , gabinety lekarskie itp.)

 • asystowaniu w załatwianiu spraw urzędowych,

 • asystowaniu przy zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki itp.),

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej   lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023  stanowi załącznik nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

 • Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

 • Komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania
  się z osobami niepełnosprawnymi,

 • nieposzlakowana opinia,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

 1. CV- życiorys;

 2. Kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji;

 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę ( w załączeniu);

 4. Oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych   w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji ( w załączeniu);

 5. Oświadczenia Asystenta o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach realizacji programu ( w załączeniu);

 6. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 7. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest także:

 1. Zaświadczenie o niekaralności;

 2. Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

 3. Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.

 Forma zatrudnienia:

 1. umowa zlecenie

 2. czas pracy – 7 dni w tygodniu

Miejsce pracy – Teren Gminy Dąbrowice 

Pytania kierować można do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach osobiście (ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice) lub pod nr telefonu: 24/252-25-89, 24/252-50-32,  782-266-714

 

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie M-GOPS lub listownie na adres: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17,99-352 Dąbrowice lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki do pobrania poniżej.