Szczepimy się

1. Nowy druk deklaracji śmieciowej.

2.Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opłata skarbowa:

- wypis -  50 zł;

- wyrys a4 -20 zł; a3 - 40 zł, maksymalnie 200 zł.

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki

Zaświadczenie wydawane celem przedłożenia: służbom geodezyjnym, w Banku, w Starostwie Powiatowym Wydział Architektury i Budownictwa, w Kancelarii Notarialnej lub na prośbę zainteresowanego.