Szczepimy się

Skład Rady Miejskiej Dąbrowice

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Wojciechowski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Alina Szczepaniak

Radni:

Iwona Dębicka Wąs                   

Barbara Jabłońska                       

Wiesława Kwiatkowska              

Janusz Marzec                              

Michał Drążkiewicz                      

Rafał Pacholczyk                         

Bogdan Szadkowski                    

Ewelina Piwińska                         

Artur Sowiński                             

Dorota Szadkowska                    

Małgorzata Janecka  - Burdyka  

Ilona Chorzalska                         

Waldemar Kacprowicz       

 

Dyżury pełni we wtorki w godzinach 8-12 przewodniczący Rady Miejskiej.

 

KOMISJE:

 Powołuje się następujący skład Komisji Rewizyjnej:

1)      Przewodniczący Komisji:

Jabłońska Barbara;

2)      Członkowie Komisji:

a)      Kacprowicz Waldemar,

b)      Pacholczyk Rafał,

c)      Piwińska Ewelina,

d)     Sowiński Artur;

2. Powołuje się następujący skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 

        1) Przewodniczący Komisji:

            Drążkiewicz Michał;

         2) Członkowie Komisji:

            a) Jabłońska Barbara,

            b) Janecka – Burdyka Małgorzata,

            c) Kacprowicz Waldemar,

            d) Szadkowska Dorota;

3. Powołuje się następujący skład Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Samorządu:

        1) Przewodniczący Komisji:

          Chorzalska Ilona ;

  2) Członkowie Komisji:

a)    Dębicka – Wąs Iwona,

b)      Janecka – Burdyka Małgorzata,

c)      Kwiatkowska Wiesława,

d)     Marzec Janusz,

e)      Szczepaniak Alina;

4. Powołuje się następujący skład Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej:

          1) Przewodniczący Komisji:

              Kwiatkowska Wiesława;

    2) Członkowie Komisji:

            a) Chorzalska Ilona,

            b) Drążkiewicz Michał,

            c) Dębicka – Wąs Iwona,

            d) Pacholczyk Rafał,

            e) Szadkowski Bogdan;