Szczepimy się

Budowa placu zabaw na terenie parku przy ulicy Stary Rynek

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 została zrealizowana inwestycja pn. „ Budowa placu zabaw na terenie parku przy ulicy Stary Rynek”. W ramach operacjii zakupione zostały urządzenia zabawowe, ogrodzenie, krzewy i żywopłot oraz zorganizowane zostało uroczyste otwarcie, które odbyło się dnia 1 czerwca 2013 roku.

Budowa placu zabaw stworzyła możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz umożliwia wspólne spędzanie wolnego czasu przez rodziców i ich dzieci.