Szczepimy się

Budowa szerokopasmowego Internetu LTE

Wójt Gminy Dąbrowice Małgorzata Stokfisz ogłasza przetarg na wybudowanie szerokopasmowego Internetu LTE.

Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowice.

Załączniki:
Pobierz plik (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf[Zarządzenie Nr 245/2014]169 kB

Zarządzenie

Zarządzenie nr 238/2014 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w ramach projektu pod nazwą "Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu"

ZARZĄDZENIE Nr 242/2014 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 29 lipca 2014 r.- REKRUTACJA DO PROJEKTU

ZARZĄDZENIE Nr 242/2014

Wójta Gminy Dąbrowice

z dnia 29 lipca 2014 r.

 

dotyczące: uruchomienia rekrutacji i wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Udziału Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie wraz z Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej działającej w ramach projektu pod nazwą „Podłączeni – Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.  

Zarządzenie Nr 235/2014 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 18 lipca 2014

W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowice z 18 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Dąbrowice zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Unieważnienie zapytania cenowego z dnia 17 lipca 2014

Dotyczy: pełnienie funkcji Koordynatora Projektu dla projektu pn. „Podłączeni_Niewykluczeni.

 Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.