Szczepimy się

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony - usługa odbióru i zagospodarowania odpadów

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dąbrowic.